Gözdaxili inyeksiyalar nədir və nə üçün edilir?

Gözdaxili və ya intravitreal inyeksiya nədir? İntravitreal inyeksiya dedikdə dərman maddələrinin göz almasının daxilinə iynə vurmaqla yeridilməsi başa…

Göz qapaqlarında rast gəlinən törəmələr hansılardır və onlar necə müalicə olunur?

Göz qapaqları nazik dəri təbəqə ilə örtülmüş və göz almalarını tozdan, tərdən və yad cisimlərdən qoruyan mexanizmdir. Bundan…

Oftalmoloq – Göz həkimi

Oftalmoloq – göz həkimi görmə üzvü və onun artımlarının (göz qapağı, göz yaşı ifraz edən orqanlar, retrobulbar toxuma) xəstəliklərinin…

Müayinə

  1. Vizometriya müayinəsi. Görmə itiliyinin təyini - müəyyən işıqlandırma şəraitində (təxminən 700 lüks) 5 m məsafədən həyata…

Xalazion göz qapağındakı kirpik dibi və ya piy vəzisinin qeyri-iltihabi vəziyyəti

Xalazion (qədim yunan dilində χαλάζιον (tələffüzü - xalazion) — düyün deməkdir) — göz qapağındakı kirpik dibi və ya…

Virus mənşəli keratit nədir?

Virus mənşəli keratit – gözün buynuz qişasının iltihabi xəstəliyidir. Adından bəlli olduğu kimi patologiya viruslar tərəfindən törədilir. Onun əlamətlərinə…