Ambliopiya nədir? Göz tənbəliyi haqqında

Аmbliopiya – və ya göz tənbəlliyi, optik korreksiyaya tabe olmayan və görmə analizatorunun üzvi patologiyası ilə əlaqəli olmayan görmənin…

Allergik konyuktivit nədir, əlamətləri və müalicə üsulları

Allergik konyunktivit – allergenlə kontakta cavab olaraq immun reaksiya nəticəsində yaranan konyunktivanın reaktiv iltihabıdır. Bu patologiya zamanı gözün selikli…
Adenovirus konyuktivi

Adenovirus konyunktiviti nədir, səbəbləri, əlamət və müalicəsi

Adenovirus konyunktiviti – adenoviruslar tərəfindən törədilən gözün selikli qişasının kəskin infeksion zədələnməsidir. Xəstəlik yüksək temperatur, nazofaringit, yerli simptomlarla (göz…