Uşaqlarda və yaşlılarda görmə qüsurlarnın müayinə və müalicəsi

Uşaqlarda və yaşlılarda çəpgözlüyün müalicəsi

Göz tənbəlliyinin müalicəsi

Göz almasının ön seqmentinin iltihabi xəstəliklərinin müalicəsi

Göz qapaqlarının iltihabi xəstəliklərinin müalicəsi

Qlaukomanın konservativ müalicəsi

Göz dibi xəstəliklərinin müalicəsi (Tibbi retina)

Göz yaşı yollarının xəstəliklərinin müalicəsi

Uşaqlarda göz yaşı-burun kanalının darlığı

Dakriosistit – göz yaşı kisəsinin iltihabi xəstəliyi