Oftalmoloq – Göz həkimi

Oftalmoloq – göz həkimi görmə üzvü və onun artımlarının (göz qapağı, göz yaşı ifraz edən orqanlar, retrobulbar toxuma) xəstəliklərinin…

Müayinə

  1. Vizometriya müayinəsi. Görmə itiliyinin təyini - müəyyən işıqlandırma şəraitində (təxminən 700 lüks) 5 m məsafədən həyata…